Vi har alle været der. Spejlet i prøverummet er often for afslørende når det kommer til bikini shopping.

I denne video tilstår flere kvinder hvad deres værste frygt er – samt kommer med inspirerende påmindelser om at elske sin krop.